Work

De bouwster

The buildress

40 x 50 cm

Aquarel, aquarel stift, aquarelkrijt op papier

Zij die leven geeft voor leven.

She who gave life for life.

€375,- exclusief BTW

De opkomende (Chepri)

The uprising (Chepri)

40 x 50 cm

Aquarel, aquarel stift, aquarelkrijt op papier

Zij die zag en gezien werd.

She who sa wand was seen.

€375,- exclusief BTW

De drie daders

The three offenders

40 x 50 cm

Aquarel, aquarel stift, aquarelkrijt op papier

Na het water kwamen de zondaren.

After the water came the sinners.

€375,- exclusief BTW

Vierluik Tor

Vier werken gebaseerd op Rorschach vlekken.

Beetle

Four works based on Rorschach inkblots.

Tor (conceptie, reproductie, wasdom, dood)
Beetle (conception, reproduction, full-grown, death)

2019

4 x 30 × 40 cm

Aquarel, aquarel stift, aquarelkrijt en inkt op papier

€1000,- exclusief BTW

Serie Het kwaad

De serie Het Kwaad had een ander maakproces dan de andere series. Vooraf was er geen plan of beeld dat ik wilde gebruiken. De beelden ontstonden spontaan, associatief, bij toeval. Ik begon steeds met een structuur, daaruit ontstonden als vanzelf vormen en ideeën. Het thema bleek als vanzelf donker van aard.

The series of work ‘Evil’ was made in a special way. There was no plan or image. Images apeared by coincidence  and association. It started with a structure, the picture grew from there. Often black-hearted.

Slak aan zee

Snail at the sea

2016

30 × 40 cm

Aquarel, aquarel stift, aquarelkrijt op papier

Een slak omringt door zout water.

A snail surrounded by salty water.

Particuliere collectie

De weg

The road

2017

30 × 40 cm

Aquarel op papier

€275,- exclusief BTW

Geschrift

The script

2016

30 × 40 cm

Aquarel op papier

Het boek verschroeid alles.

The book scorches everything.

€275,- exclusief BTW

De slang

The snake

2017

30 × 40 cm

Aquarel op papier

De weg is een slang. De slang wijst de weg.

The road is a snake, the snake leads the way.

€275,- exclusief BTW

De rode molen

The red mill

2016

30 × 40 cm

Aquarel op papier

Een zondvloed, huizen op een pier.

A flood, houses on a pier.

€275,- exclusief BTW

Het kwaad

Evil

2016

30 × 40 cm

Aquarel op papier

Een verschroeide stam, een brandend bos.

A scorched tree, a burning forrest.

€275,- exclusief BTW

De Stenen

The stones

2017

30 × 40 cm

Aquarel  op papier

De zee beukt op de kust. Alles schuift.

The sea attacks the shore.

€275,- exclusief BTW

1672

2017

30 × 40 cm

Aquarel op papier

1672: het rampjaar. Nederland in oorlog, overstromingen, ziekte, brand.

1672: the disaster year. Holland in war, floods, deseases, fire.

€275,- exclusief BTW

Revelation day

2016

30 × 40 cm

Aquarel op papier

De dag des oordeels. Alles wat zeker leek, slaat los.

Revelation day, nothing holds.

€275,- exclusief BTW

Het Kwaad (2)

Evil (2)

2017

30 × 40 cm

Aquarel op papier

€275,- exclusief BTW

Zeeweg

Road to the sea

2016

30 × 40 cm

Aquarel op papier

De weg eindigt bij de zee.

The road ends at the sea.

€275,- exclusief BTW

Maçonnieke serie

Een serie werken geïnspireerd op de symboliek van de Vrijmetselarij.

A series of work inspired by the symbols of freemasonry

(De mensen zagen) hoe het nieuwe woord gecreëerd werd

(The people saw) how the new word was created

2018

30 × 40 cm

Aquarel, aquarel stift, aquarelkrijt op papier

Een groep mensen kijkt vanaf een groene wal de diepte in naar de driehoekige ruimte van goud.

A group of people look down from a high wall into the depth of a triangle shaped space of gold.

€275,- exclusief BTW

De volmaakte ongeïnteresseerde

The perfect uninterested one

2018

30 × 40 cm

Aquarel en aquarelkrijt op papier

In een boek van zijn boeken schrijft Kurt Vonnegut over de volmaakte ongeïnteresseerde God. Hij heeft ons wel weliswaar gemaakt maar verder is Hij totaal niet geïnteresseerd in ons.

In one of his books Kurt Vonnegut writes about the perfect uninterested God. He created us, but from then on He is totally uninterested.

€275,- exclusief BTW

De mens

Man

2018

30 × 40 cm

Aquarel en plakkaatverf op papier

De wijzende handen zeggen “op u komt het aan”.

The pointing fingers say “it is up to you.”

€275,- exclusief BTW

Ouroboros

2018

30 × 40 cm

Aquarel en aquarel stift op papier

De slang die zijn eigen staart opeet heeft mij altijd geïntrigeerd. Als een stralenkrans stijgt hij op boven de zee.

The snake which eats his own tail has always intrigued me. As a halo it rises above the sea.

€275,- exclusief BTW

(Giordano Bruno en) de planeten

(Giordano Bruno and) the planets

2018

30 × 40 cm

Aquarel en aquarel stift op papier

Giordano Bruno beweerde al lang voor Copernicus en Galilei dat de planeten om de zon draaien.

Long before Copernicus and Galilei, Giordano Bruno realised that the planets encircle the stars.

€275,- exclusief BTW

• • •

2018

30 × 40 cm

Aquarel op papier

Ergens tussen passer en winkelhaak moet het gebeuren.

Between compasses and square.

€275,- exclusief BTW

Tableau

2017

30 × 40 cm

Aquarel op papier

€275,- exclusief BTW

Zeven treden

Seven steps

2017

30 × 40 cm

Aquarel op papier

De kamer in de kamer van de kamer.

The room in the room of the room.

€275,- exclusief BTW

De reiniging

Purification

2018

40 x 50 cm

Aquarel op papier

Een kubieke steen in een kubieke steen in een kubieke steen.

A cubic stone in a cubic stone in a cubic stone.

€375,- exclusief BTW

Zo boven, zo onder

Serie prenten geïnspireerd op alchemistische principes.

As above, so below

A series of work inspired by alchemistic principles.

Al de planeten

All the planets

2018

40 x 50 cm

Aquarel op papier

Een mens alleen in de mechanieken van alle tijden en alle plekken.

A human being in the mechanisms of all times and places.

€375,- exclusief BTW

De zegening (Strange clouds)

The blessing (Strange clouds)

2018

40 x 50 cm

Aquarel en inkt op papier

De wijzende witte vingers verbinden boven met onder.

The pointing white fingers connect above and  below.

€375,- exclusief BTW

Zo boven, zo onder

As above, so below

2018

50 x 65 cm

Aquarel, inkt en aquarelkrijt op papier

Wijzende vingers tonen boven en onder als altijd verbonden.

Pointing fingers connect above and below. For ever.

€375,- exclusief BTW

Zo boven, zo onder

As above, so below

2018

12,5 x 18 cm

Aquarel potlood en grafiet op papier

De vloeistof vloeit van aarde naar hemel en terug.

Liquid flows from earth to sky and back.

€125,- exclusief BTW